SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Na temelju članka 18.a stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 106/12 - pročišćeni tekst) i članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Uprava Društva je 1. veljače 2016. godine donijela Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odlukom se imenuje Hrvoje Bošnjak službenikom za zaštitu osobnih podataka u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o.

Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka:
 
  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštito osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Kontakt podaci:

e-mail: hrvoje.bosnjak@zgh.hr
tel: 01/ 6163 299
fax: 01/ 6163 325