139 godina javne vodoopskrbe u gradu Zagrebu

Povijest Zagreba, njegov razvitak i budućnost usko su vezani uz pronalaženje rješenja kvalitetne opskrbe vodom. Zbog toga je i jedan od najvažnijih datuma u povijesti grada 7. srpanj 1878. godine, kada je u uz pjesmu, ples i puštanje vode iz Manduševca svečano pušten u rad gradski vodovod. U odnosu na ostale metropole to je pet godina prije Münchena i samo pet godina nakon Beča.

Zagreb je u vrijeme početka javne vodoopskrbe imao oko 30.000 stanovnika, a na vodoopskrbnu mrežu bilo je priključeno 11.150 ljudi. Vodovod se sastojao od zdenca sa strojarnicom u Zagorskoj ulici i vodospreme u Jurjevskoj ulici, u dužini od 17,5 kilometara.

Današnja gradska vodovodna mreža obuhvaća 800 kvadratnih kilometara sa preko 3 500 km mreže - gradsko područje od Samobora na zapadu do Vrbovca na istoku te od padina Sljemena na sjeveru do novih gradskih naselja na južnoj obali Save.

Trenutno na gradnju vodovoda u gradu Zagrebu čeka tek 0,74% sugrađana odnosno njih 5 830, a Vododopskrba i odvodnja svakodnevno ulaže napore za postizanje postavljenih ciljeva, kako izgradnje nove mreže tako i održavanja postojeće. Usporedbom izmjerenih vrijednosti svih pokazatelja kvalitete vode u 2016. godini sa maksimalno dopuštenim koncentracijama potvrđeno je da je kvaliteta zagrebačke vode i u 2016. godini bila sukladna važećim zakonodavnim normama, a odličnu kvalitetu zagrebačke vode potvrdili su i nalazi svih ovlaštenih institucija koje su tijekom 2016. godine provodile kontrolu zdravstvene ispravnosti vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora.

Od početka pa sve do danas, naši sugrađani mogu se pohvaliti da piju vodu koja je zbog strukture tla savskog vodonosnika izuzetno kvalitetna i istodobno bakteriološki i kemijski zdrava.  

Sve to zapravo i nema cijenu jer voda je dragocjenija i od zlata. Ona je sam život zato je čuvajmo od zagađenja jer time činimo najviše što možemo za sebe i za svoju djecu! 


„139 godina djelovanja, uz prirodno bogatsvo, prvenstvena je zasluga radnika, svih koji trenutno rade te onih koje smo naslijedili. Moja želja je, da uspješnim radom i međusobnom suradnjom, ostavimo nasljeđe budućim generacijama, koji će s ponosom gledati na svoje prethodnike, kao što smo mi danas ponosni na našu povijest.“
                                                           

                                                      Štefica Mihalic, dipl.ing., direktorica Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.