Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Grad Zagreb
Srednje vrijednosti parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba u kolovozu 2022. godine 
 
PARAMETAR
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
13,7
14,6
15,4
15,9
13,4
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,28
0,24
0,24
0,22
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,16 0,17 0,19 0,14 0,17
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,25
7,53
7,22
7,53
7,29
Vodljivost    
µS/cm
2500
758
450
875 445 699
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
17,4 5,3 17,4 0,2 8,3
Fluoridi mg/l 1,5 <0,05 0,08 0,05 0,07 0,08
Kloridi
mg/l
250,0
27,9 10,1 43,6 12,5 17,9
Sulfati
mg/l
250,0
23,0
14,2 47,1 15,6 28,2
Fosfati µgP/l 300 <40 <40 <40 <40 <40
Natrij
mg/l
200,0
15,8 6,4 30,0 8,5 9,4
Kalij
mg/l
12
2,4 1,5 3,7 1,7 2,8
Kalcij mg/l   103,0 61,2 112,4 60,2 91,4
Magnezij mg/l   23,8 13,9 24,3 13,7 25,9
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   22,3 12,9 23,1 12,6 19,6
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 2 0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 2 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u kolovozu 2022. godine