Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Grad Zagreb
Srednje vrijednosti parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba u prosincu 2022. godine 
 
PARAMETAR
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
13,2
14,7
15,2
16,4
12,8
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,32
0,29
0,24
0,21
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,18 0,16 0,17 0,19 0,16
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,30
7,59
7,26
7,57
7,33
Vodljivost    
µS/cm
2500
762
458
819 450 671
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
17,6 4,2 16,9 7,3 7,1
Fluoridi mg/l 1,5 <0,05 0,08 0,07 0,08 0,10
Kloridi
mg/l
250,0
30,5 11,5 38,9 8,7 14,5
Sulfati
mg/l
250,0
24,5
15,0 39,3 16,6 32,1
Fosfati µgP/l 300 <40 <40 <40 <40 <40
Natrij
mg/l
200,0
17,0 6,6 26,7 7,2 8,9
Kalij
mg/l
12
2,6 1,6 3,5 1,7 2,8
Kalcij mg/l   99,2 62,4 104,4 60,3 86,7
Magnezij mg/l   23,9 14,5 23,2 14,0 23,6
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   21,2 12,9 21,4 12,6 19,7
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0 0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 2 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u prosincu 2022. godine