Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Zagreb
Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba u listopadu 2019. godine 
 
POKAZATELJ
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI
Temperatura
°C
25
13,2
14,5
15,0
16,8
13,5
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,18
0,31
0,19
0,27
0,22
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,20 0,17 0,15 0,17 0,23
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,29
7,57
7,19
7,52
7,32
Vodljivost    
µS/cm
2500
791
460
927
474
695
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
19,5 6,8 18,7 4,2 8,5
Fluoridi mg/l 1,5 0,060 0,098 0,078 0,092 0,113
Kloridi
mg/l
250,0
32,0 9,5 52,6 10,1
16,1
Sulfati
mg/l
250,0
24,3
14,2
46,0
14,8
26,5
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
16,4
7,0
32,1
7,8 9,4
Kalij
mg/l
12
2,3
1,5
3,7
1,6
2,9
Kalcij mg/l   100,8 61,7 115,5 64,3 89,0
Magnezij mg/l   23,6 13,5 25,0 14,0 24,2
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 2,2
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   22,3 13,1 23,9 14,0 20,4
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 1
0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Samobora u listopadu 2019. godine