Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Samobor
Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Samobora u srpnju 2019. godine 
 
POKAZATELJ
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 STRMEC
 BREGANA
 SLAPNICA LIPOVEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI
Temperatura
°C
25
12,6 13,5 13,7
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,24 0,20 0,31
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,32 0,18 0,20
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,18 7,31 7,78
Vodljivost    
µS/cm
2500
833 727 501
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05 <0,05 <0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05 <0,05 <0,05
Nitrati
mg/l
50
9,1 8,4 2,5
Fluoridi mg/l 1,5 0,117 0,068 0,050
Kloridi
mg/l
250,0
23,7 26,6 1,5
Sulfati
mg/l
250,0
34,1 45,8 5,0
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
13,6 14,7 <1
Kalij
mg/l
12
3,9 2,0 <0,5
Kalcij mg/l   104,9 87,9 58,1
Magnezij mg/l   32,6 30,6 28,6
Željezo
µg/l
200,0
<20 <20 <20
Mangan
µg/l
50,0
<2 <2 <2
Ukupna tvrdoća °dH   23,9 20,5 15,9
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 1 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0 0 0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba u srpnju 2019. godine