Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Grad Zagreb
Srednje vrijednosti parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba u svibnju 2021. godine 
 
PARAMETAR
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
13,5
14,9
15,3
10,4
12,2
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,20
0,28
0,21
0,27
0,20
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,16 0,15 0,16 0,17 0,18
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,27
7,57
7,22
7,61
7,25
Vodljivost    
µS/cm
2500
794
465
895 441 718
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
20,5 4,9 18,4 5,1 9,2
Fluoridi mg/l 1,5 <0,05 0,08 0,07 0,07 0,09
Kloridi
mg/l
250,0
31,2 8,3 47,2 9,7 15,3
Sulfati
mg/l
250,0
22,3
13,7 40,2 13,3 27,2
Fosfati µgP/l 300 <40 <40 <40 <40 <40
Natrij
mg/l
200,0
16,7 6,6 31,9 6,3 9,8
Kalij
mg/l
12
2,2 1,4 3,5 1,2 2,8
Kalcij mg/l   107,9 64,6 114,3 60,9 100,6
Magnezij mg/l   24,6 15,2 24,0 14,3 26,7
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   21,6 13,0 23,0 12,3 20,9
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0 0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u svibnju 2021. godine