Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Zagreb
Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba u veljači 2019. godine 
 
POKAZATELJ
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI
Temperatura
°C
25
12,6
14,2
14,8
12,9
12,3
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,25
0,21
0,26
0,20
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,20 0,20 0,23 0,17 0,21
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,39
7,64
7,26
7,71
7,40
Vodljivost    
µS/cm
2500
782
469
959
471
619
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
20,3 4,4 20,4 7,3 7,8
Fluoridi mg/l 1,5 0,090 0,123 0,088 0,120 0,138
Kloridi
mg/l
250,0
30,5
9,8
57,7
12,9
12,0
Sulfati
mg/l
250,0
23,8
14,9
51,5
16,2
24,1
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
17,5
7,1
35,8
7,3 9,0
Kalij
mg/l
12
2,5
1,5
4,2
1,3
2,6
Kalcij mg/l   109,1 64,8 131,3 64,3 86,4
Magnezij mg/l   24,0 14,3 26,4 14,3 21,5
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Ukupna tvrdoća °dH   21,6 13,4 24,1 13,1 18,1
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0
0
0
0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Samobora u veljači 2019. godine