Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Grad Zagreb
Srednje vrijednosti parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba u svibnju 2020. godine 
 
PARAMETAR
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
13,3
14,4
15,2
10,9
12,2
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,27
0,20
0,29
0,22
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,16 0,15 0,16 0,14 0,19
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,20
7,48
7,14
7,52
7,21
Vodljivost    
µS/cm
2500
801
466
946 447 738
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
21,4 5,2 20,3 5,3 11,7
Fluoridi mg/l 1,5 <0,050 0,070 0,055 0,065 0,080
Kloridi
mg/l
250,0
33,9 8,8 54,6 10,4 17,2
Sulfati
mg/l
250,0
23,6
14,5
47,0
15,4
29,8
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
17,6
7,0
33,6
6,9 10,1
Kalij
mg/l
12
2,3
1,4
3,8
1,2
2,8
Kalcij mg/l   108,6 64,9 106,9 61,7 98,4
Magnezij mg/l   25,2 14,9 23,1 14,3 27,5
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
25,0
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 3,1
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   22,0 13,0 23,9 12,6 21,2
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0
0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 1 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u svibnju 2020. godine