Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Zagreb
Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba u lipnju 2019. godine 
 
POKAZATELJ
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI
Temperatura
°C
25
13,4
14,4
15,2
12,6
12,9
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,26
0,19
0,24
0,21
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,22 0,19 0,17 0,17 0,24
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,24
7,53
7,15
7,53
7,31
Vodljivost    
µS/cm
2500
775
472
942
435
645
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
18,1 5,1 18,1 4,0 7,5
Fluoridi mg/l 1,5 <0,05 0,055 <0,050 0,060 0,080
Kloridi
mg/l
250,0
29,9 10,0 55,8 8,0
14,4
Sulfati
mg/l
250,0
24,4
15,1
49,9
12,3
25,2
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
15,5
6,9
31,7
6,9 8,3
Kalij
mg/l
12
2,4
1,4
3,6
1,4
2,6
Kalcij mg/l   102,5 65,1 119,1 60,2 84,5
Magnezij mg/l   24,0 14,8 25,9 13,4 22,5
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Ukupna tvrdoća °dH   21,7 13,2 24,0 12,1 18,5
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 4 1
0
0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 4 0 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Samobora u lipnju 2019. godine