Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Grad Zagreb
Srednje vrijednosti parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba u prosincu 2021. godine 
 
PARAMETAR
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
13,0
14,8
15,1
16,5
12,9
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,20
0,29
0,27
0,27
0,24
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,18 0,14 0,15 0,19 0,17
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,24
7,53
7,23
7,51
7,27
Vodljivost    
µS/cm
2500
778
448
843 431 694
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
18,8 5,2 17,4 6,0 7,6
Fluoridi mg/l 1,5 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,06
Kloridi
mg/l
250,0
29,4 8,2 39,9 8,8 14,5
Sulfati
mg/l
250,0
23,4
13,2 38,8 14,3 28,6
Fosfati µgP/l 300 <40 <40 <40 <40 <40
Natrij
mg/l
200,0
15,5 6,2 27,3 6,7 9,8
Kalij
mg/l
12
2,2 1,4 3,4 1,5 2,8
Kalcij mg/l   105,8 61,5 107,6 58,8 94,5
Magnezij mg/l   24,9 14,5 23,3 13,8 25,7
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   21,2 12,7 21,4 12,1 21,8
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0 0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u prosincu 2021. godine