Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Grad Zagreb
Srednje vrijednosti parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba u kolovozu 2021. godine 
 
PARAMETAR
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
13,8
14,9
15,5
15,1
13,5
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,24
0,24
0,27
0,21
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,13 0,12 0,13 0,12 0,18
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,26
7,60
7,23
7,58
7,26
Vodljivost    
µS/cm
2500
778
453
888 431 749
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
19,6 5,4 19,2 2,3 10,1
Fluoridi mg/l 1,5 <0,05 0,05 <0,05 0,06 0,06
Kloridi
mg/l
250,0
30,0 8,5 47,9 7,9 17,8
Sulfati
mg/l
250,0
23,1
13,4 41,0 11,1 28,2
Fosfati µgP/l 300 <40 <40 <40 <40 <40
Natrij
mg/l
200,0
16,7 6,7 31,6 5,9 10,0
Kalij
mg/l
12
2,5 1,5 3,7 1,4 3,0
Kalcij mg/l   104,2 62,0 114,5 59,4 101,5
Magnezij mg/l   24,5 15,1 25,2 14,4 29,4
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 2,6
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   21,7 12,8 22,7 12,3 22,1
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0 0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 1 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u kolovozu 2021. godine