Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Grad Zagreb
Srednje vrijednosti parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba u veljači 2020. godine 
 
PARAMETAR
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
12,9
14,5
15,0
12,6
12,0
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,18
0,30
0,19
0,29
0,24
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,17 0,12 0,15 0,14 0,15
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,25
7,52
7,19
7,58
7,26
Vodljivost    
µS/cm
2500
792
471
933
441
750
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
20,7 5,2 18,3 6,5 11,2
Fluoridi mg/l 1,5 0,050 0,070 0,060 0,075 0,083
Kloridi
mg/l
250,0
33,5 9,8 55,9 8,1 17,4
Sulfati
mg/l
250,0
23,2
14,9
45,8
13,5
29,0
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
17,2
7,2
33,3
5,9 10,0
Kalij
mg/l
12
2,4
1,5
3,8
1,3
2,8
Kalcij mg/l   106,0 65,3 118,1 62,1 100,1
Magnezij mg/l   24,9 15,0 25,7 14,2 28,6
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 2,7
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   21,9 13,2 24,2 12,4 22,0
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
1 1 0 0
0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u veljači 2020. godine