Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Grad Zagreb
Srednje vrijednosti parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama vodocrpilišta sustava javne vodoopskrbe Grada Zagreba u prosincu 2020. godine 
 
PARAMETAR
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
13,3
14,9
15,2
16,3
13,0
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,29
0,21
0,24
0,20
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,16 0,15 0,14 0,13 0,16
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,29
7,58
7,23
7,61
7,31
Vodljivost    
µS/cm
2500
769
461
949 447 696
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,60 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
17,5 5,1 19,2 5,7 7,9
Fluoridi mg/l 1,5 <0,050 0,084 0,066 0,086 0,095
Kloridi
mg/l
250,0
28,2 8,9 54,9 7,5 13,5
Sulfati
mg/l
250,0
23,8
14,0 44,6 11,9 25,0
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
15,4 7,0 37,0 5,9 9,5
Kalij
mg/l
12
2,5 1,5 4,0 1,5 2,9
Kalcij mg/l   104,2 64,4 120,5 63,6 94,4
Magnezij mg/l   24,2 15,0 25,9 14,7 26,4
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   21,7 13,0 23,8 12,8 20,5
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0 0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u prosincu 2020. godine