Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Zagreb
Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba u studenom 2018. godine 
 
POKAZATELJ
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI
Temperatura
°C
25
13,1
14,6
15,0
18,4
13,0
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,25
0,23
0,26
0,21
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 0 0 0 0 0
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,22 0,22 0,20 0,21 0,21
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,29
7,59
7,18
7,47
7,28
Vodljivost    
µS/cm
2500
784
459
935
473
685
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
22,2 5,0
19,9
4,8
7,9
Fluoridi mg/l 1,5 <0,050 0,084 0,053 0,080 0,095
Kloridi
mg/l
250,0
31,2
9,5
53,5
9,9
13,7
Sulfati
mg/l
250,0
23,9
14,7
46,8
14,7
27,7
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
18,63
7,2
32,1
8,7 10,5
Kalij
mg/l
12
2,58
1,4
4,0
1,7
2,8
Kalcij mg/l   114,7 63,2 130,7 64,3 97,8
Magnezij mg/l   24,6 14,4 25,9 14,1 24,1
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Ukupna tvrdoća °dH   22,1 13,2 24,1 12,8 19,6
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
1
0
0
0
0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 2 0 1 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Samobora u studenom 2018. godine