Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Zagreb
Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba u kolovozu 2019. godine 
 
POKAZATELJ
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI
Temperatura
°C
25
13,6
14,8
15,1
14,1
13,5
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,19
0,26
0,20
0,32
0,21
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,34 0,30 0,33 0,21 0,32
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,29
7,56
7,22
7,54
7,27
Vodljivost    
µS/cm
2500
775
469
954
460
684
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
18,7 5,3 20,5 3,9 8,9
Fluoridi mg/l 1,5 0,063 0,100 0,078 0,090 0,115
Kloridi
mg/l
250,0
29,9 10,0 56,6 9,0
16,1
Sulfati
mg/l
250,0
24,1
14,4
49,1
12,5
26,4
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
15,2
6,9
32,4
7,0 8,5
Kalij
mg/l
12
2,4
1,5
3,7
1,5
2,6
Kalcij mg/l   99,9 63,2 117,4 62,4 87,6
Magnezij mg/l   23,3 13,9 25,8 13,7 24,2
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 2,2
Ukupna tvrdoća °dH   21,8 13,1 24,3 12,6 20,3
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0
0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 1 1 1
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Samobora u kolovozu 2019. godine