Facebook Twitter Youtube
Izgradnja sustava odvodnje u grupi ulica u Dubravi (Lelijska, Ljubuška, Vranplaninska s odvojcima, Sunekov odvojak i odvojci Celovečke, Oporovečka s odvojcima, Ljutomerska s odvojcima te Beljačka ulica)

Izgradnja sustava odvodnje u grupi ulica u Dubravi (Lelijska, Ljubuška, Vranplaninska s odvojcima, Sunekov odvojak i odvojci Celovečke, Oporovečka s odvojcima, Ljutomerska s odvojcima te Beljačka ulica)

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Gradska četvrt: Gornja Dubrava
Opis radova: Izgradnja sustava odvodnje ukupne dužine od 4855.00 m. Radovi na polaganju kanala su završeni.