Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

OBRASCI


Zahtjev za kanalski priključak
  ............................................................................................................................................
Zahtjev za vodoopskrbni priključak
  ............................................................................................................................................
Obrazac za izdavanje suglasnosti vodoopskrbe - odvodnje
  ............................................................................................................................................
Obrazac za prijavu promjene broja članova kućanstva
  ............................................................................................................................................
 Reklamacija na dostavu računa
  ............................................................................................................................................
 Očitanje vodomjera
  ............................................................................................................................................
  Promjena naziva-zahtjev
  ............................................................................................................................................
Zahtjev za privremeno izvrštenje vodomjera
  ...........................................................................................................................................
Zahtjev za ugradnju glavnog vodomjera s mogućnošću daljinskog očitanja
  ...........................................................................................................................................
Zahtjev za promjenu adrese dostave računa
  ...........................................................................................................................................
Zahtjev za povrat/preknjiženje preplate
  ...........................................................................................................................................
Zahtjev za najam hidrantskog nastavka


Ispiši stranicu