Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Godišnji izvještaj

Kontrolu kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora provodi Služba kontrole kvalitete vode kao interni laboratorij "Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.", a službenu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju provode ovlašteni laboratoriji sljedećih institucija:
  • Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - provodi kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na zbirnim hidrantima svih vodocrpilišta, vodospremama i u razvodnoj mreži grada Zagreba
  • Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije - provodi kontrolu kvalitete vode u razvodnoj mreži kojom upravlja "Vodoopskrba i odvodnja d.o.o." na području Zagrebačke županije (grad Samobor i prigradska naselja)
Služba kontrole kvalitete vode "Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.", definira Program praćenja kvalitete vode u vodoopskrbnim sustavima Zagreba i Samobora sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju" (NN 56/13 i NN 64/15) i “Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju" (NN 125/13, NN 141/13 i NN 128/15) te uzimajući u obzir svakodnevno izmjerene vrijednosti pokazatelja kvalitete vode u podzemnoj vodi koja se zahvaća na zdencima vodocrpilišta, kao i u vodi za ljudsku potrošnju koja se putem vodoopskrbnih objekata i razvodne mreže isporučuje potrošačima.

Izvještaj o kvaliteti vode za ljudski potrošnju u 2016. godini možete preuzeti OVDJE
Ispiši stranicu