Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Muzej vodoopskrbe

 

Muzej vodoopskrbe otvoren je prilikom obilježavanja 100-te obljetnice vodovoda. Za potrebe muzeja uređena je jednokatna zgrada na vodocrpilištu Mala Mlaka. Eksponati su postavljeni na vanjskom i unutrašnjem prostoru. Na vanjskom prostoru izloženi su veći eksponati iz vodoopskrbe grada izgledom zanimljivi (stari nadzemni hidrant, ručni bager i slično) dok je unutrašnja postava izložbenih primjeraka podjeljena na nekoliko cjelina:
 
  • dokumenti iz povijesti razvoja grada i opskrbe vodom (svečana povelja o osnutku zagrebačke vodoopskrbe koju je izdao i potpisao austrougarski car  Franjo II i hrvatski ban Mažuranić),

 
  • prikaz vodoopskrbnog sustava (crpljenje i korištenje vode, tehnike mjerenja, održavanje sustava).

Čitava zamisao muzeja prilagođena je količini materijala koji se prikazuje, a sam postav zamišljen je na način da se uz stalnu postavu mogu unositi novi eksponati.

Zagrebački je vodovod uz pjesmu, ples i štrcanje vode iz Manduševca svečano otvoren 07.07.1878.godine. Distribucija se provodila preko javnih zdenaca i cjevovoda u dužini od 17,5 kilometara, a pitku vodu tada da dobivalo 11.500 tisuća građana (od tadašnjih 30.000). Prvi zdenac bio je smješten u Zagorskoj ulici, dok je prva vodosprema sagrađena u Jurjevskoj ulici, koja se koristi i danas.

Značaj muzeja, koji je uz muzej bečkog vodovoda jedini takvog tipa u ovom dijelu Europe, treba sagledavati kao prezentacijsko-povijesni razvoj, u smislu prikazivanja najzanimljivijih shema – projekata vezanih uz širenje vodoopskrbnog područja, tehnički razvoj u okviru kojeg se prikazuje na konkretnim predlošcima tehnološki razvoj i tehnologije koje su taj razvoj pratile te obrazovni razvoj na način da se putem izloženih eksponata pouči stručni kadar, studenti i učenici.

Posjet Muzeju moguć je u grupama, uz prethodni dogovor.

KONTAKT:

e-mail: vio.muzej@zgh.hr
telefon: 01 6163 285
Ispiši stranicu