Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

SUSTAVI UPRAVLJANJA

Dana 17.10.2014. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. uspješno je recertificirala sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 nakon vanjske recertifikacijske ocjene koju je provela tvrtka TÜV Croatia. Ovo je treća recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. od prvog certificiranja u svibnju 2005. godine.

Također, 10.12.2014. godine tvrtka Bureau Veritas je nakon vanjske nadzorne ocjene potvrdila da je sustav upravljanja sigurnošću vodom za piće na HACCP načelima u Vodoopskrbi i odvodnji d. o. o. sukladan normi ISO 22000:2005 te da Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ima daljnje pravo isticati certifikat ISO 22000:2005. Sustav upravljanja sigurnošću vodom za piće na HACCP načelima Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. certificirala je 18.01.2013. godine.

Istovremeno, 10.12.2014. godine, tvrtka Bureau Veritas je nakon vanjske nadzorne ocjene potvrdila da je sustav upravljanja sigurnošću hrane na HACCP načelima u internom restoranu za zaposlene u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o., također sukladan normi ISO 22000:2005 te da Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ima daljnje pravo isticati certifikat ISO 22000:2005 za navedeni proces. Iako certificiranje unutanje usluge restorana koji nije otvoren za javnost odnosno potrošače nije obveza naše tvrtke, poslovodstvo Vodoopskrbe i odvodnje d. o. o. donijelo je odluku da se na HACCP načelima također certificira i vlastiti restoran, što je uspješno provedeno 18.01.2013. godine. Time se potvrđuje trajno opredjeljenje Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. da i unutarnji procesi a ne samo djelatnost prema potrošačima, budu sukladni najvišim standardima po pitanju zdravlja, sigurnosti i kvalitete.

Voda za piće koju isporučuje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. po zdravstvenoj ispravnosti, kvaliteti, izvrsnosti i čistoći ubraja se među najkvalitetnije vode u javnoj vodoopskrbi na području cijele Europe. Javni sustav odvodnje stalnim poboljšanjima trajno podiže razinu sigurnosti te pokrivenosti područja uslugom, što je najbolji jamac u zaštiti zdravlja našeg stanovništva kao i zaštiti okoliša.

Laboratoriju Tehnološke službe odvodnje (Sektora odvodnje u ViO) Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) 02.06.2016. izdala je Potvrdu o akreditaciji (Br./No.: 1531, Klasa/Ref. No.: 383-02/15-30/023, Urbroj/Id.No.: 569-02/11-16-21) za ispitivanje otpadnih voda sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Izdavanjem navedene akreditacije uspješno je okončan zahtjevan postupak potvrđivanja najviše razine kompetencija za ispitivanje otpadnih voda pod kontinuiranim vanjskim neovisnim nadzorom ocjenitelja iz HAA.

Navedenim certifikatima te akreditacijama, kao i daljnim planiranim implementacijama međunarodnih normi, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ističe se kao predvodnik unutar vlastite djelatnosti u zaštiti i sigurnosti te kvaliteti.

Ovime Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. potvrđuje svoje trajno opredjeljenje da djelatnost prema potrošačima, kao i unutarnji procesi, budu sukladni najvišim europskim i svjetskim standardima po pitanju zdravlja, sigurnosti i kvalitete.

 
Ispiši stranicu