Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

ZAKONI I PROPISI

Putem ove stranice možete dobiti uvid te preuzeti zakone i druge propise koji reguliraju djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

 

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga


ZAKONI

Zakon o vodama (NN 153/09, NN 56/13)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, NN 56/13)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Zakon o pravu na pristup informacijama

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

Odluka o reguliranju statusa protupravno izvedenih priključaka na komunalne vodne građevine - izmjena
PRAVILNICI

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/2013, NN 128/2015)
Pravilnik o postupku provođenja jednostavne nabave

ODLUKE

Odluka o cijenama vodnih usluga
Odluka o izmjenama odluke o cijenama vodnih usluga
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Zagreb)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe (Samobor)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Sveta Nedelja)
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Općina Stupnik)
Odluka o cijenama izvanrednog ispitivanja vodomjera
Odluka o reguliranju statusa protupravno izvedenih priključaka na komunalne vodne građevine
Odluka o reguliranju statusa protupravno izvedenih priključaka na komunalne vodne građevine - izmjena
Odluka o privremenom korištenju vodnih usluga
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje - Zagreb (Sl. glasnik Grada Zagreba 5/11, 3/12, 13/12, 8/14)
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje - Samobor
Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 02/11, 4/15)
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Stupnik
Odlukao izmjenama odluke o cijenama vodnih usluga

OSTALO

Privremeno rješenje - Dukom d.o.o. (od 01. listopada 2015)
Godišnje izvješće ppi 2017
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Privremeno rješenje - Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. (od 08. ožujka 2018.)
Ispiši stranicu