Facebook Twitter Youtube
Tablica kvalitete vode - Zagreb
Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba u prosincu 2019. godine 
 
POKAZATELJ
MJERNA JEDINICA
 MDK*
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI POKAZATELJI
Temperatura
°C
25
12,9
14,7
14,9
16,0
12,4
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,20
0,27
0,20
0,29
0,20
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris   bez bez bez bez bez bez
Okus   bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,18 0,17 0,20 0,17 0,18
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,28
7,55
7,20
7,54
7,30
Vodljivost    
µS/cm
2500
775
468
910
459
675
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,5 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
18,7 5,0 17,8 5,9 7,1
Fluoridi mg/l 1,5 0,060 0,092 0,072 0,094 0,104
Kloridi
mg/l
250,0
31,1 9,7 51,3 7,0 13,6
Sulfati
mg/l
250,0
24,2
14,4
44,5
14,2
25,8
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
15,6
7,1
30,6
7,4 8,7
Kalij
mg/l
12
2,3
1,5
3,5
1,6
2,6
Kalcij mg/l   105,4 64,9 114,7 64,0 93,0
Magnezij mg/l   24,2 15,1 24,7 14,4 24,9
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH   21,9 13,4 23,9 13,0 20,0
MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0
0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 1 0 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Samobora u prosincu 2019. godine