Facebook Twitter Youtube
Izgradnja javnog kanala u ulici Dubje
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je izgradnja javnog kanala u ulici Dubje u duljini 550 metara. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. temeljem zahtjeva Gradske četvrti provela je postupak javne nabave te ugovorila izvođenje radova na izgradnji predmetnog kanala.
Obilaskom terena ustanovljeno je da se većina površine planiranog zahvata buduće izgradnje javnog kanala nalazi u zoni aktivnog klizišta i u tektonski aktivnom području.

U tijeku je priprema Sporazuma između Grada Zagreba i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. te se po potpisu istoga planira početak radova na predmetnoj investiciji.

Ugovorena vrijednost građenja iznosi: 1.144.032,50 (bez PDV-a).