Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilirskoj, Koprivničkoj, Predovečkoj, Svibanjskoj i Vojakovačkoj ulici

Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilirskoj, Koprivničkoj, Predovečkoj, Svibanjskoj i Vojakovačkoj ulici

Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ilirskoj, Koprivničkoj, Predovečkoj, Svibanjskoj i Vojakovačkoj ulici. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 1.546 metra. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka. Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost građenja iznosi 3.700.000,00 kn (bez PDV-a).