Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Benkov put
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Benkov put. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 280 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2023. godini.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 79.633,69  (bez PDV-a).