Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gračanski Mihaljevac
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Gračanski Mihaljevac. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  550 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 19 komada kućnih priključaka.

Planirani početak radova je travanj 2023. godine.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 123.754,42  (bez PDV-a).