Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ozaljskoj ulici (od Krapinske do Nehajske)
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ozaljskoj ulici, od Krapinske do Nehajske ulice. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi  489,65 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 70 komada kućnih priključaka.

Ishođena je građevinska dozvola te je planirano pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi 1.800.000,00 kn (bez PDV-a).