Facebook Twitter Youtube
Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jurine
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Projekt je pokrenut u sklopu programa „Voda u svako kućanstvo“, a koji se bazirao na zahtjevima gradske četvrti te zaprimljenim zahtjevima za priključenje, a gdje nije bilo mogućnosti za priključenje na vodoopskrbnu mrežu.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ugovorila je dana 17.6.2021. godine izvođenje radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Jurine. Ukupna duljina novoizgrađenog cjevovoda iznosi 520 metara.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 394.785,65 kn (bez PDV-a).

U tijeku su aktivnosti na provedbi internog tehničkog pregleda.