Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Veliki i Mali dol
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Veliki i Mali dol. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 370 metara.

Ishođena je građevinska dozvola te je u planu za 2022. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 490.000,00 kn (bez PDV-a).