Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ružmarinka
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Ružmarinka u Zagrebu, kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 510,00 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 24 komada kućnih priključaka.

Radovi na polaganju cjevovoda su završeni te su u tijeku radovi na prespajanju kućnih priključaka.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 98.960,44 € (bez PDV-a).