Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ružmarinka
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Ružmarinka u Zagrebu, kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 370,37 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 24 komada kućnih priključaka. Ishođena je građevinska dozvola te je u planu za 2022. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 1.150.000,00 kn (bez PDV-a).