Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Mašićevoj ulici i Ulici Pokornoga
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Mašićevoj i ulici Pokornoga u Zagrebu, kako bi se omogućila normalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 310,84 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 45 komada kućnih priključaka. Ishođena je građevinska dozvola te je u planu za 2022. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 650.000,00 kn (bez PDV-a).