Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Rimski jarak
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Rimski jarak i odvojak. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 418,0 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 31 komada kućnih priključaka.
Rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Rimski jarak i odvojku omogućiti će se kvalitetna vodoopskrba postojećih i planiranih stambenih građevina u predmetnoj ulici.

Ishođena je građevinska dozvola te je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. pokrenula postupak jednostavne nabave u 2021. godini, međutim sve pristigle ponude prelazile su procijenjenu vrijednost te je sukladno planu za 2022. godinu pokrenut postupak javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

U tijeku je analiza ponuda nakon čega slijedi donošenje Odluke o odabiru te sklapanje ugovora i početak radova.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 79.633,69 € (bez PDV-a).