Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Rimski jarak
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Rimski jarak i odvojak. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 424,7 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 31 komada kućnih priključaka.
Rekonstrukcijom vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Rimski jarak i odvojku omogućiti će se kvalitetna vodoopskrba postojećih i planiranih stambenih građevina u predmetnoj ulici.

Ishođena je građevinska dozvola te je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. pokrenula postupak jednostavne nabave u 2021. godini, međutim sve pristigle ponude prelazile su procijenjenu vrijednost te je u planu za 2022. godinu pokretanje postupka javne nabave za ugovaranje izvođenja radova.

Procijenjena vrijednost građenja je 600.000,00 kn (bez PDV-a).