Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ivana Stožira
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Ivana Stožira. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 279,55 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 8 komada kućnih priključaka.

Očekivani početak radova je proljeće 2023. godine.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 88.741,32 € (bez PDV-a).