Facebook Twitter Youtube
Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Plitvičkoj ulici
Investitor: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Opis radova: Predmet projekta je rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Plitvičkoj ulici. Realizacijom istog omogućit će se funkcionalna i sigurna opskrba sanitarnom vodom i protupožarna zaštita. Ukupna duljina planiranog cjevovoda iznosi 234,76 metara. Istim projektom obuhvaćena je i rekonstrukcija 20 komada kućnih priključaka.

Planirani početak radova je proljeće/ljeto 2023. godine.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 79.606,38 € (bez PDV-a).