Grad Zagreb- Kućanstva

Kliknite na sliku za Više informacija
  
CIJENA 1m3 VODNIH USLUGA
KUĆANSTVA          više
varijabilni dio 15,9618 kn
fiksni dio 18,92 kn