Zagrebački holding English Hrvatski Mapa weba Kontakti

Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Aleja Bologne-Lisičina

 


Ulaganje u budućnost
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda
 
Nositelj projekta: Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 22.709.810,88 HRK
EU sufinanciranje projekta: 14.624.891,11 HRK, 64,4%
Razdoblje provedbe projekta: 2014.-2016.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je unutar Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007.-2013., u ožujku 2015. godine sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Izgradnja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Aleja Bologne – Lisičina“ nastavno na prijavu prijedloga projekta unutar „Ograničenog poziva EN.2.1.16 – financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje”, a koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske u svibnju 2015. godine.
Projekt se financira sredstvima Europske unije - Kohezijskog fonda u iznosu 64,4%, sredstvima Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. u iznosu 10% te sredstvima Hrvatskih voda u iznosu 25,6%.
Projekt obuhvaća izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Aleja Bologne - Lisičina, k.o. Podsused, profila ČE DN 700 mm i duljine 1,67 km.
Svrha izgradnje predmetnog magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda je povezivanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda DN 700 mm u Huzjanovoj ulici i vodoopskrbnog cjevovoda DN 700 u Aleji Bologne (kod ulice Blanje) kojim bi se postigla kontinuirana i pouzdana opskrba vodom gradske četvrti Stenjevec i dijela gradske četvrti Podsused – Vrapče, odnosno osiguranje istoga za približno 62.800 stanovnika,. Ujedno, postići će se bolja energetska učinkovitost sustava.
 

Više informacija o Operativnom programu „Zaštita okoliša“ možete pronaći na idućim linkovima:
http://www.opzo.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.mzoip.hr/
http://www.mps.hr/
http://www.voda.hr/

„Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb“
Ispiši stranicu